Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu gabinetjogi.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez Nich z usług świadczonych przez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Agnieszka Wolak e-mail: awolak@gabinetjogi.pl tel. 0048 660 126 133.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Serwisowi danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu przekazanych danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika w trakcie procedury przekazania danych oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji Umowy na świadczenie usług zawartej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez Użytkownika w formularzach znajdujących na stronach Serwisu
  • poprzez wykorzystanie plików cookies zgodnie zasadami określonymi niniejszej Polityce prywatności.
 6. Dane podane w formularzach są przetwarzane jedynie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zarejestrowania i prowadzenia konta Użytkownika, wysyłki newslettera, złożenia zamówienia, realizacji zamówienia.
 7. Serwis oświadcza, że dane osobowe przekazane do Serwisu nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ten ma również prawo w dowolnym momencie do modyfikacji przekazanych przez siebie danych osobowych oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Formularz wniosku o udostępnienie swoich danych przekazanych do Serwisu znajduje się na stronie Wniosek o dostęp do danych.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi Serwis zaleca się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt, dane kontaktowe Serwisu znajdują na stronie Kontakt.

Polityka plików cookies Serwisu

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przeznaczone są one do korzystania ze stron Serwisu. Zawierają one takie informacje jak nazwę strony internetowej, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz inne informacje związane z funkcjonalnością Serwisu.
 3. Serwis  jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • realizacji zamierzonej funkcjonalności Serwisu, w szczególności obsługi Konta użytkownika, składania zamówień, obsługi koszyka i procesu zakupu oraz płatności,
  • utrzymania staniu zalogowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,
  • dopasowania zawartości stron Serwisu do preferencji i działań Użytkownika,
  • ewentualnie przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i działań Użytkownika, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów, na tych statystykach opiera się również ocena popularności Serwisu,
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjno-funkcjonalne i pozostałe.
 6. Pliki cookies sesyjno-funkcjonalne służą do obsługi zamierzonej funkcjonalności Serwisu. Pliki te mają charakter tymczasowy i są wykorzystywane przez Serwis do momentu opuszczenia Serwisu, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki.
 7. Pozostałe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu wynikającego z ich ustawienia.
  UWAGA! Pliki cookies wykorzystywane przez serwis nie zawierają danych osobowych.
 8. Użytkownik w trakcie otwarcia pierwszej strony Serwisu otrzymuje komunikat o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies zgodnie z Polityką prywatności Serwisu. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje wykorzystywanie plików cookies przez Serwis, a w przypadku braku takiej akceptacji powinien zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu.
 9. Użytkownik może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies. Dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie ustawiona jest na akceptację zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 10. Serwis informuje, że zmiany ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika dotyczące plików cookies mogą istotnie ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej, w tym w zakresie ustawień plików cookies dostępne są w jej menu pomoc lub ustawieniach przeglądarki oraz na stronach internetowych producenta przeglądarki.