Metody praktyki jogi

Metoda B.K.S. Iyengara

Metodę tę wyróżnia precyzja wykonywania pozycji jogi, czyli asan. Do praktyki używamy pomocy takich jak krzesła, kostki, koce, paski i wałki. Dzięki temu, każdy niezależnie od stanu psychofizycznego może praktykować i cieszyć się dobrodziejstwem jogi. Podczas każdej lekcji udzielamy dokładnych instrukcji jak wykonywać poszczególne asany, tak aby każdy mógł je praktykować w optymalny dla siebie sposób.