Opublikowano Dodaj komentarz

Historia jogi – odcinek 3

Wysoko rozwinięta cywilizacja usytuowana w dorzeczu Indusu, o której pisaliśmy w poprzednich postach, w latach 1750-1500 r.  p.n.e. uległa zagładzie, która zbiegła się z wtargnięciem do Indii północno-zachodnich, indoeuropejskich plemion Ariów.

Kim byli Ariowie? Prawdopodobnie ich praojczyzną były tereny środkowej i południowo-wschodniej Europy. Około 2000 r. p.n.e. rozpoczęli wędrówki na wschód, być może z powodu konieczności poszukiwania  pastwisk, gdyż byli oni nomadzkimi pasterzami i hodowcami. Część z nich w czasie swojej wędrówki integrowała się z ludami starożytnego Wschodu, poddając się ich wyższej cywilizacji. Ci natomiast, którzy dotarli do Indii, robili to bezpośrednio z Iranu.

Ariowie o sobie mówili, że mają jasną skórę i jasne oczy, jednocześnie gardząc „czarnymi” tubylcami. Z zachowanych tekstów wynika, że inwazja Ariów, była krwawa, a walki zacięte. Nie był to jedyny przypadek w historii, kiedy zdeterminowani barbarzyńcy pokonali spokojną, żyjącą w dobrobycie ludność.

Co ciekawe, Ariowie nie osiedlili się w zdobytych miastach, lecz zakładali osady-wsie z drewnianymi domami. Posiadali swój język, tradycję, patriarchalny ustrój oraz wierzenia, które narzucili tubylcom.

Dlaczego o tym piszemy?- gdyż według badaczy zagadnienia, właśnie w tym okresie powstają pierwsze udokumentowane w indyjskiej literaturze ślady jogi – Rigwedy, których powstanie datuję się między 1500-1000 r. p.n.e. .

I choć Ariowie mieli swój własny system wierzeń, o których możemy dowiedzieć się właśnie z wyżej wymienionych Rigwed, to współcześni naukowcy – między innymi wybitny badacz rumuński Mircea Eliade dochodzi do wniosku, że joga jest uniwersalną techniką.

W co wierzyli Ariowie? O tym napiszemy w następnym poście.

A dziś zapraszamy na naszą platformę www.gabinetjogi.pl  na tydzień wygięć do tyłu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.